Jak otwierać pliki DWG w programie Illustrator

Format DWG został pierwotnie zaprojektowany przez Mike'a Riddle'a w 1977 roku i licencjonowany dla AutoDesk Inc. w 1982 roku do tworzenia dwu- i trójwymiarowych rysunków. Chociaż DWG jest przeznaczony dla programu AutoCAD, inne programy, takie jak Adobe Illustrator, obsługują ten format na podstawie umowy licencyjnej. Otwieranie pliku DWG w programie Illustrator działa tak samo, jak w przypadku każdego innego obsługiwanego formatu, chociaż może być konieczne przefiltrowanie listy plików w celu zlokalizowania pliku.

1

Naciśnij „Ctrl-O” w programie Adobe Illustrator, aby otworzyć okno Otwórz. Możesz też kliknąć „Plik” i „Otwórz”.

2

Kliknij menu rozwijane „Pliki typu” i wybierz opcję „Rysunki programu AutoCAD (* .DWG)”.

3

Przejrzyj listę plików, aby zlokalizować plik DWG. Kliknij menu rozwijane „Szukaj w”, aby wybrać katalog wyższego poziomu lub kliknij przycisk „O jeden poziom w górę”, aby przejść w górę hierarchii folderów.

4

Kliknij plik DWG, aby go zaznaczyć. Aby otworzyć wiele plików DWG, naciśnij i przytrzymaj klawisz „Ctrl” podczas klikania wielu plików.

5

Kliknij „Otwórz”, aby otworzyć pliki DWG.