Jak zrobić arkusz kalkulacyjny w programie Word

Chociaż Excel jest aplikacją pakietu Microsoft Office najlepiej znaną ze swoich funkcji arkusza kalkulacyjnego, może się zdarzyć, że będziesz potrzebować arkusza kalkulacyjnego w raporcie biznesowym lub innym dokumencie programu Word. Możesz utworzyć arkusz kalkulacyjny Excela w dowolnym pliku programu Word, osadzając go jako obiekt w dokumencie. Program Word upraszcza ten proces, oferując dwie metody tworzenia arkusza kalkulacyjnego. Dostęp do opcji można uzyskać z menu Wstaw tabelę lub menu Wstaw obiekt.

Użyj funkcji Wstaw obiekt

1

Uruchom program Word i otwórz dokument, do którego chcesz dodać arkusz kalkulacyjny.

2

Wybierz kartę „Wstaw” i kliknij strzałkę menu rozwijanego „Obiekt” w grupie Tekst. Kliknij opcję „Obiekt”.

3

Wybierz opcję arkusza z listy Typ obiektu, na przykład „Arkusz programu Microsoft Excel 97-2003” i kliknij przycisk „OK”. Program Word utworzy nowy, pusty arkusz kalkulacyjny na bieżącej stronie. Wprowadź dane, których chcesz użyć w arkuszu kalkulacyjnym. Po zakończeniu kliknij poza arkuszem. Kliknij dwukrotnie arkusz kalkulacyjny, aby wznowić edycję.

4

Możesz też wstawić istniejący arkusz kalkulacyjny. Wybierz kartę „Wstaw” i kliknij strzałkę menu rozwijanego „Obiekt” w grupie Tekst. Kliknij „Obiekt” i wybierz zakładkę „Utwórz z pliku”. Kliknij przycisk „Przeglądaj”, znajdź istniejący arkusz kalkulacyjny programu Excel, który chcesz dodać, i kliknij „Wstaw”. W razie potrzeby wybierz, czy chcesz utworzyć łącze do pliku programu Excel, czy też wyświetlić arkusz kalkulacyjny jako ikonę, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Użyj menu Wstaw tabelę

1

Uruchom program Word i otwórz dokument, do którego chcesz dodać arkusz kalkulacyjny.

2

Wybierz kartę „Wstaw” i kliknij menu rozwijane „Tabela”.

3

Kliknij „Arkusz kalkulacyjny Excel”. Program Word utworzy nowy, pusty arkusz kalkulacyjny na bieżącej stronie.

4

Wprowadź dane, których chcesz użyć w arkuszu kalkulacyjnym. Po zakończeniu kliknij poza arkuszem. Kliknij dwukrotnie arkusz kalkulacyjny, aby wznowić edycję.