Zalety korporacyjnej formy organizacji biznesu

Prowadzenie organizacji w formie korporacyjnej przynosi szereg korzyści finansowych i prawnych. Organizacja firmy w formie korporacyjnej pozwala firmie funkcjonować niezależnie od jej właścicieli. W wielu stanach jedna lub więcej osób może prowadzić firmę w formie korporacyjnej.

Ochrona aktywów osobistych

Organizowanie firmy jako korporacji zapewnia właścicielom ochronę aktywów osobistych. Po włączeniu firmy jej właściciele mają ograniczoną ochronę przed długami i zobowiązaniami firmy. Oznacza to, że wierzyciele firmy posiadającej osobowość prawną nie mogą dochodzić osobistych aktywów właściciela firmy w celu odzyskania zobowiązań i zobowiązań biznesowych. Właściciele organizacji działającej w formie korporacji odpowiadają za straty biznesowe i długi do momentu ich inwestycji w korporację.

Zbieranie pieniędzy

Firmom działającym na zasadzie osobowości prawnej łatwiej będzie zebrać pieniądze. Włączenie umożliwia firmie emisję akcji w celu zebrania pieniędzy, co pozwala firmie na emisję wielu klas akcji. Daje to firmie większe możliwości rozwoju i ekspansji dzięki pozyskiwaniu większej liczby inwestorów.

Przenoszenie właścicieli

Firmom, które organizują się jako korporacje, łatwiej jest przenosić własność. Udział w spółce może zostać sprzedany lub scedowany poprzez przeniesienie świadectwa akcji spółki na innego akcjonariusza. Ponadto potencjalni inwestorzy mogą być bardziej skłonni do inwestowania w korporację niż w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, ze względu na ochronę ograniczonej odpowiedzialności przyznaną jej właścicielom. W niektórych przypadkach firma zarejestrowana może mieć umowę „kupna-sprzedaży”, która zabrania, kiedy i komu można sprzedawać akcje spółki.

Uzyskaj wiarygodność i elastyczność

Organizacja biznesu w formie korporacyjnej zwiększa wiarygodność firmy. Klienci, dostawcy i pożyczkodawcy mogą czuć się swobodniej w kontaktach z korporacją. Ponadto przedsiębiorstwa zorganizowane w formie korporacyjnej wydają się bardziej profesjonalne w porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności. Możesz zatrudniać pracowników, otwierać nowe oddziały oraz prawidłowo rozliczać podatki i potrącenia biznesowe.

Firma, która wymaga wysiłku i pieniędzy, aby zorganizować korporację, wysyła sygnał, że firma zostanie w pobliżu. Firma musi zapłacić 300 USD, aby złożyć dokumenty rejestracyjne w biurze Sekretarza Stanu w Teksasie. Wolters Kluwer oferuje kompleksowy wykres opłat za papierkową robotę korporacyjną w porównaniu z opłatami dla LLC i organizacji non-profit w każdym stanie.

Biznes żyje

Biznes zorganizowany w formie korporacyjnej ma nieograniczone życie. Oznacza to, że korporacja może istnieć znacznie dłużej niż jej pierwotni właściciele. Według strony internetowej AllBusiness, korporacja będzie nadal istnieć i nie zostanie rozwiązana ani anulowana, gdy akcjonariusze umrą lub wycofają się z firmy. W rzeczywistości biznes zorganizowany w formie korporacyjnej będzie nadal działał w ten sposób, niezależnie od tego, kto jest jego właścicielem. Jako przykład korporacji, który to ilustruje, Apple kontynuowało działalność bez swojego lidera założyciela.