Jak spakować folder za pomocą WinRAR

Chociaż wszystkie firmy muszą być wydajne, aby były dochodowe, potrzeba efektywnego zarządzania czasem jest szczególnie odczuwalna w małych firmach, gdzie często tylko jedna lub dwie osoby muszą wykonać taką ilość pracy, która w większej firmie może być rozłożona na cały dział. Kiedy liczy się każda minuta, nie chcesz tracić czasu na ręczne wysyłanie lub udostępnianie pojedynczych plików, gdy możesz użyć programu archiwizującego WinRAR do skompresowania całego folderu w jednym archiwum ZIP.

1

Przejdź do folderu, który chcesz zarchiwizować w Eksploratorze Windows.

2

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz „Dodaj do archiwum” z menu, które zostanie otwarte, aby wyświetlić główny interfejs WinRAR.

3

Wybierz przycisk oznaczony „ZIP” pod nagłówkiem „Format archiwum”.

4

Kliknij „OK”, aby utworzyć archiwum ZIP w tej samej lokalizacji co folder.