Jak połączyć wiele komórek w programie Excel z innego arkusza

Kiedy łączysz komórkę w programie Excel z komórką z innego arkusza, komórka zawierająca łącze wyświetla te same dane, co komórka z innego arkusza. Komórka zawierająca łącze jest nazywana komórką zależną. Komórka w innym arkuszu zawierającym dane, do których odwołuje się łącze, nazywana jest komórką poprzedzającą. Zależne komórki zmieniają się automatycznie, jeśli zmieniają się komórki poprzedzające. Jeśli chcesz połączyć wiele komórek z innego arkusza, możesz użyć funkcji tablicowej, która umożliwia połączenie zakresu komórek za pomocą jednej formuły.

1

Kliknij kartę arkusza u dołu ekranu zawierającą zakres komórek poprzedzających, do których chcesz utworzyć łącze. Zakres to blok lub grupa sąsiednich komórek. Załóżmy na przykład, że chcesz połączyć zakres pustych komórek w „Arkusz1” z zakresem poprzedzających komórek w „Arkuszu2”. Kliknij kartę „Sheet2”.

2

Określ szerokość poprzedniego zakresu w kolumnach i wysokość w wierszach. W tym przykładzie załóżmy, że komórki od A1 do A4 w „Arkuszu2” zawierają odpowiednio listę liczb 1, 2, 3 i 4, które będą Twoimi poprzednimi komórkami. Ten poprzedni zakres ma szerokość jednej kolumny i wysokość czterech wierszy.

3

Kliknij kartę arkusza roboczego u dołu ekranu zawierającą puste komórki, w których wstawisz łącze. W tym przykładzie kliknij kartę „Arkusz1”.

4

Wybierz zakres pustych komórek, które chcesz połączyć z poprzednimi komórkami. Zakres ten musi mieć taki sam rozmiar jak poprzedni zakres, ale może znajdować się w innym miejscu w arkuszu. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w lewej górnej komórce zakresu, przeciągnij kursor myszy do prawej dolnej komórki w zakresie i zwolnij przycisk myszy, aby wybrać zakres. W tym przykładzie załóżmy, że chcesz połączyć komórki od C1 do C4 z poprzednim zakresem. Kliknij i przytrzymaj komórkę C1, przeciągnij mysz do komórki C4 i zwolnij przycisk myszy, aby podświetlić zakres.

5

Wpisz „=”, nazwę arkusza zawierającego poprzednie komórki, „!”, Lewą górną komórkę poprzedniego zakresu, „:” i prawą dolną komórkę poprzedniego zakresu. Naciśnij jednocześnie klawisze „Ctrl”, „Shift” i „Enter”, aby zakończyć formułę tablicową. Każda komórka zależna jest teraz połączona z komórką w poprzednim zakresie, która znajduje się w tej samej lokalizacji w zakresie. W tym przykładzie wpisz „= Arkusz2! A1: A4” i naciśnij jednocześnie „Ctrl”, „Shift” i „Enter”. Komórki od C1 do C4 w „Arkuszu1” zawierają teraz formułę tablicową „{= Arkusz2! A1: A4}” w nawiasach klamrowych i przedstawiają te same dane, co poprzednie komórki w polu „Arkusz2”.