Jak podłączyć Lenovo do telewizora

W miarę jak technologia komputerowa staje się coraz bardziej zintegrowana z innymi technologiami, coraz łatwiej jest łączyć różne urządzenia elektroniczne w celu tworzenia szerszego wachlarza opcji do pracy i rozrywki. Modele laptopów Lenovo, podobnie jak większość innych laptopów, można łączyć z telewizorami. Zalety takiego ustawienia obejmują większy ekran do pracy lub nawet dwa ekrany z odpowiednią konfiguracją. Umożliwia także użytkownikom oglądanie filmów, granie w gry lub po prostu surfowanie po Internecie na większym ekranie telewizora.

1

Podłącz jeden koniec kabla połączeniowego do portu wyjściowego w laptopie Lenovo, a drugi koniec kabla do portu wejściowego w telewizorze. Do podłączenia laptopa Lenovo do telewizora można użyć trzech różnych kabli:

Użyj kabla HDMI i podłącz końce do portów HDMI w laptopie i telewizorze.

Możesz także podłączyć telewizor HDTV za pomocą kabla VGA, podłączając ten kabel do odpowiednich portów w telewizorze i laptopie.

Jeśli podłączasz do standardowego telewizora, podłącz końcówkę VGA kabla do portu VGA komputera, a końcówkę S-video kabla do portu S-video w telewizorze.

2

Naciśnij przycisk „Wejście” na pilocie telewizora, aby przełączyć się na wejście HDMI, wejście VGA lub, w przypadku standardowego telewizora, wejście S-video. Przełączenie na wejście S-video w standardowym telewizorze spowoduje automatyczne wyświetlenie pulpitu laptopa na ekranie telewizora. W przypadku telewizorów HD należy ustawić odpowiednią rozdzielczość ekranu.

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie laptopa, aby wyświetlić menu. Wybierz z menu opcję „Rozdzielczość ekranu”.

4

Kliknij pierwszy ekran, którym będzie laptop, i ustaw rozdzielczość ekranu, klikając menu rozwijane obok pozycji „Rozdzielczość”. Po ustawieniu laptopa na prawidłową rozdzielczość ekranu kliknij drugi ekran, telewizor i zrób to samo. Jeśli nie znasz tych informacji od ręki, zapoznaj się z instrukcją obsługi laptopa i telewizora.

5

Kliknij menu rozwijane obok pozycji „Wiele ekranów” i wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja „Duplikuj te wyświetlacze” spowoduje, że laptop i telewizor wyświetlą pulpit.

Opcja „Rozszerz te wyświetlacze” spowoduje, że laptop zachowa ikony pulpitu i informacje, podczas gdy telewizor będzie miał tylko tło pulpitu. Programy i inne rzeczy można następnie przeciągać na ekran telewizora.

Opcja „Pokaż pulpit tylko na 1” spowoduje wygaszenie ekranu telewizora i wyświetlenie wszystkiego na laptopie.

Opcja „Pokaż tylko pulpit tylko na 2” spowoduje wygaszenie ekranu laptopa i wyświetlenie wszystkiego na telewizorze.

Po wybraniu jednej z opcji kliknij przycisk „Zastosuj” u dołu okna, a następnie kliknij przycisk „OK”.