Znaczenie wybierania pracowników na strażników przeciwpożarowych

Skierowanie pracowników na strażników pożarowych to sposób na zwiększenie ich zaangażowania w Twój biznes. Rola jest ważna i zapewnia bezpieczeństwo współpracownikom. Pracownik wybrany do wykonywania dodatkowych obowiązków i przeszkolenia przydzielonego naczelnikowi musi zrozumieć, że jest to odzwierciedleniem Twojego zaufania do jego kompetencji. Prawdopodobnie w zamian okaże lojalność firmy.

Obowiązki strażnika ognia

Strażacy wyprowadzają wszystkich z budynku w przypadku pożaru. Strażnicy dokonują zamiatania terenu, aby upewnić się, że wszyscy wyszli, spotykają się z innymi pracownikami w wyznaczonym miejscu spotkań ewakuacji pożarowej na zewnątrz budynku i określają liczbę pracowników. Dbają o to, aby pracownicy pozostali na miejscu, dopóki personel ratunkowy nie wyznaczy budynku w sposób czysty i bezpieczny do ponownego wejścia. Strażacy informują personel ratunkowy o wszystkich obszarach, których nie byli w stanie zamieść z powodu niebezpiecznych warunków oraz możliwości uwięzienia jakichkolwiek osób.

Kwalifikacje strażnika ognia

Potencjalni strażnicy muszą być zaradni, opanowani pod presją i zdolni do objęcia roli przywódczej w środku kryzysu. Ponieważ szkolenie do roli może obejmować naukę zachowań ludzi w sytuacjach awaryjnych i używania specjalistycznego sprzętu, musi on również chcieć zaangażować się w sformalizowany program szkolenia naczelników. Ponieważ jego zadaniem jest utrzymywanie aktualnej listy pracowników i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia pożarowe w swoim obszarze, musi być również dobrze zorganizowany i chętny do konsekwentnego zajmowania się swoją rolą.

Korzyści z podsłuchiwania pracowników

Praktyki pracy charakteryzujące się wysokim zaangażowaniem angażują pracowników w firmę, aby każdego dnia mogli jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Pozytywne skutki uboczne szkolenia umiejętności i zaangażowania w podejmowanie decyzji obejmują większą energię wydawaną przez pracowników, a także korzyści płynące z ich zrozumienia, w jaki sposób mogą lepiej pracować w swojej pracy. Pracownikom wybieranym na strażników poddaje się bardzo angażujące zajęcia; mogą poszerzać swoje umiejętności, sprawować przywództwo i przyczyniać się do tworzenia atmosfery zespołowej, wykazując zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa swoim współpracownikom.

Wybór odpowiednich pracowników

Z praktycznego punktu widzenia osoba wybrana na strażnika ognia musi być regularnie obecna w biurze. Z perspektywy zaangażowania pracowników, rolę strażnika należy scharakteryzować jako przywilej pełnienia. Pracownicy nie powinni postrzegać roli naczelnika jako uciążliwej; powinni rozumieć, że odpowiedzialność jest przyznana jako uznanie ich wartości dla organizacji. Kierownictwo powinno jasno powiedzieć strażnikom, że ich wkład jest cenny, poprzez ustne potwierdzenie lub zapis w aktach pracownika, który należy wziąć pod uwagę w czasie przeglądu.