Przykłady złej komunikacji w pracy

Żadna firma nie działa idealnie, ale sposób, w jaki ludzie komunikują się i rozwiązują problemy, może być oznaką ogólnego dobrobytu firmy. Zdrowa komunikacja w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągania wyników, a jednocześnie tworzy pozytywne środowisko pracy. Jednak zła komunikacja może zacząć okaleczać organizację i mieć negatywny wpływ na cały personel. Nauczenie się wykrywania złych nawyków komunikacyjnych i zastępowania ich zdrowymi będzie miało pozytywny wpływ na produktywność, a nawet sukces finansowy.

Komunikacja pasywna agresywna

Komunikacja pasywno-agresywna to zła praktyka, która ma bezpośredni negatywny wpływ na to, jak ludzie myślą o sobie i innych w miejscu pracy. Zachowanie lub komunikacja pasywno-agresywna to trudna kwestia, ponieważ negatywne rzeczy, które są mówione lub robione, są często subtelne i nie mogą być postrzegane jako jawnie agresywne, obraźliwe lub konfrontacyjne. Jednak osoba odbierająca komunikację wielokrotnie czuje się zaniedbana lub źle traktowana i do tego stopnia, że ​​związek jest uszkodzony.

Na przykład pracownicy lub liderzy, którzy odmawiają bezpośredniej rozmowy ze współpracownikiem, zachowują się biernie-agresywnie. Celowe używanie poczty elektronicznej i notatek do komunikowania się wyłącznie bez konieczności rozmowy twarzą w twarz z kimś w biurze jest formą problemu. Celowe unikanie projektu lub praca z kimś nad określonym zadaniem bez podania uzasadnienia jest również formą bierno-agresywnego zachowania w miejscu pracy.

Zastraszanie w miejscu pracy

Taktyki zastraszania to forma negatywnej komunikacji, która szybko tworzy toksyczne i często przepełnione strachem środowisko pracy . Szef, który zmusza swoich pracowników do załatwiania spraw, prawdopodobnie doświadczy wysokiej rotacji. Zastraszenie może również wystąpić między współpracownikami ubiegającymi się o ten sam awans. Ten niepokojący typ zachowania często przyjmuje formę bezpośredniego języka werbalnego lub fizycznie zagrażających czynności. Przykłady zastraszania obejmują głośną mowę, fizyczne przejmowanie miejsca pracy lub stanie w bliskiej fizycznej odległości w celu wywołania dyskomfortu.

Gra w winy

Inny przykład słabej komunikacji jest ściśle powiązany z etyką i odpowiedzialnością. Brak odpowiedzialności za błąd lub brak odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazuje na brak odpowiedzialności. Jednak obwinianie innych przynosi skutki odwrotne do zamierzonych i nie prowadzi do rozwiązania dla dobra wspólnego. Pozytywnym rozwiązaniem jest uczenie się przyjmowania odpowiedzialności i ruszenia do przodu. Jednak ci, którzy nadal obwiniają innych za swoje błędy, szkodzą stosunkom zawodowym i mogą zostać wykluczeni.

Brak słuchania

Są chwile, aby wytyczyć drogę naprzód w biznesie, ale liderzy i pracownicy, którzy działają jako niezależne osoby i nie słuchają otaczających ich osób, angażują się w słabą komunikację. Istnieje wiele przykładów nieumiejętności słuchania, wśród nich brak słuchania bazy klientów. Jeśli produkt lub usługa otrzymuje powtarzające się negatywne opinie, a Ty nie słuchasz i nie rozwiązujesz problemu, Twoi klienci szybko staną się niezadowoleni i dokonają zakupu gdzie indziej. Konkurent, który słucha i spełnia potrzeby, może również pozyskać klientów.

W środowisku biurowym brak słuchania współpracowników jest również problematyczny. Tworzy ekosystem lekceważenia indywidualnych uczuć i dewaluuje relacje osobiste w miejscu pracy. Na przykład, jeśli pracownicy wyrażają zaniepokojenie problemem, który widzą w miejscu pracy, ale kierownik nie prosi ich o bardziej szczegółowe wyjaśnienie problemu lub zbadanie problemu, problem może pozostać niezauważony i pracownicy prawdopodobnie będą czuli, że ich wejście nie ma znaczenia. Pracownicy chcą mieć poczucie, że ich pomysły mają wartość i wiedzą, że są uznawani za wartościowych współpracowników misji firmy.