Jak używać Audacity do obniżenia szybkości transmisji

Audacity zapewnia skuteczny, minimalnie destrukcyjny sposób na obniżenie szybkości transmisji pliku audio. Obniżenie szybkości transmisji obniża jakość pliku audio, ale także zmniejsza rozmiar pliku. Dzięki temu prezentacje, w których wymagane jest nagrywanie dźwięku lub głosu, są bardziej przenośne, ponieważ pliki o niższej przepływności wymagają mniej miejsca na dysku. Obniżenie szybkości transmisji pliku audio umożliwia usunięcie mniej słyszalnych dźwięków w pliku. W przypadku aplikacji biznesowych i słowa mówionego obniżenie szybkości transmisji może potencjalnie obniżyć koszty pamięci masowej, zmniejszając przestrzeń dyskową potrzebną do prezentacji dźwięku.

1

Przeciągnij plik audio do Audacity. Spowoduje to zaimportowanie dźwięku do aplikacji.

2

Zapisz plik, używając menu „Plik”, a następnie wybierając opcję „Zapisz projekt”. Ułatwia to cofanie zmian i gwarantuje, że nie stracisz swojej pracy.

3

Kliknij opcję „Eksportuj…” znajdującą się w menu „Plik”.

4

Wprowadź nazwę pliku w polu „Zapisz jako”, a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik. Wybierz format, w jakim chcesz zapisać plik, w menu rozwijanym „Format”.

5

Wybierz „Tryb szybkości transmisji” z menu „Opcje”. Opcje obejmują ustawienie wstępne, zmienne, średnie i stałe.

6

Naciśnij „OK” i wprowadź metadane, które chcesz zachować, w tym tytuł, autora, rok, notatki i gatunek. Zaakceptuj zmiany i pozwól Audacity obniżyć szybkość transmisji dźwięku.