Co to jest marża cenowa?

W przypadku małej firmy, która sprzedaje produkty, marża cenowa jest głównym czynnikiem sukcesu firmy. Jako właściciel chcesz zarabiać jak najwięcej marży, ale musisz też wycenić swoje produkty na konkurencyjnym poziomie. Pierwszym krokiem przy ustalaniu marż jest zrozumienie sposobu obliczania marży i różnicy między marżą a marżą cenową.

Marża cenowa

Marża cenowa każdego sprzedawanego produktu to różnica między kosztem a ceną, po której sprzedajesz produkt swoim klientom. Prosty przykład: kupujesz przedmiot za 5 USD i sprzedajesz go w swojej firmie za 10 USD. Marża cenowa jest taka sama jak marża zysku; w tym przypadku 5 $. Musisz ustawić marżę cenową dla każdego sprzedawanego produktu. Określenie marż cenowych jest pierwszym krokiem do określenia, jak zyskowna może być Twoja firma.

Procent marży zysku

Bardzo przydatne jest przeliczenie kwot ceny marży w dolarach na procent marży. W przypadku produktu o wartości 10 USD, który kosztuje 5 USD, marża wynosi 50 procent. Obliczenie procentowe marży to różnica między ceną a kosztem podzielona przez cenę sprzedaży. Procent marży cenowej pozwala ustawić jednolite marże zysku na produktach o różnych kosztach lub ustalać marże według rodzaju produktu. Korzystanie z wartości procentowych pozwala również obliczyć średnią marżę zysku dla wszystkich sprzedawanych produktów.

Marża a marża

Podczas gdy marża cenowa jest częścią ceny sprzedaży produktu, która jest Twoim zyskiem z tego produktu, marża to kwota dodana do kosztu produktu, aby uzyskać cenę sprzedaży. W przeliczeniu na dolary kwota będzie taka sama, ale wartości procentowe marży i marży są bardzo różne. Obliczenie procentu marży polega na podzieleniu różnicy między kosztem a ceną sprzedaży przez koszt. W przypadku pozycji o koszcie 5 USD i cenie 10 USD marża wynosi 100%, co daje 50% marży zysku.

Obliczanie ceny od marży

Aby obliczyć cenę w celu uzyskania określonej marży zysku, podziel koszt przez jeden minus procent marży zysku. Aby uzyskać 40-procentową marżę zysku, koszt będzie podzielony przez jeden minus 0,40 lub 0,60. Od kosztu 10 USD 40-procentowa marża wymagałaby ceny sprzedaży w wysokości 16,67 USD. Chociaż marża cenowa jest ważną marżą dla wyników biznesowych, łatwiejsze może być obliczenie cen za pomocą procentu marży. Opracuj tabelę lub arkusz kalkulacyjny z odpowiednią marżą dla każdego procentu marży, którego używasz w wycenie produktów.