Co to jest budżet dochodów?

Budżety przychodów to prognozy przychodów i wydatków firmy ze sprzedaży, w tym wydatków kapitałowych. Konieczne jest ustalenie, czy masz wystarczające środki finansowe, aby prowadzić działalność, rozwijać firmę i ostatecznie osiągać zyski. Bez tego planowania przyszłość Twojej firmy może być niepewna, ponieważ możesz nie wiedzieć, ile pieniędzy bierzesz lub wydajesz. Budżety dochodów zapewniają, że firmy efektywnie alokują zasoby - oszczędzając przy tym czas, wysiłek i pieniądze.

Określ sprzedaż

Budżet przychodów pomaga firmom przewidzieć kwotę, jaką zarobią, sprzedając swoje produkty i usługi. Czasami może to być trudne do obliczenia dla małych firm, szczególnie dla tych, które dopiero zaczęły - i dlatego nie mają danych historycznych. Musisz sformułować biznesplan i utrzymywać go. Biznesplany odzwierciedlają rzeczywisty stan bieżącej działalności organizacji i pomagają przeanalizować każdy aspekt działalności, w tym spodziewane przychody. Budżet przychodów ze sprzedaży można łatwo skonstruować. Obejmuje liczbę jednostek, które zamierzasz sprzedać, oraz liczbę klientów, których oczekujesz, że kupią Twoje produkty lub usługi. Obejmuje również cenę, jaką naliczysz za te produkty i usługi.

Określ koszty produkcji

Następnym krokiem w tym procesie jest utworzenie budżetu produkcyjnego; to podsumowuje koszty związane z produkcją Twoich towarów lub usług. Musisz uwzględnić koszty robocizny, materiałów i zakupów. Materiały to surowiec lub inne przedmioty, których używasz podczas produkcji towarów i usług. Tempo wahań kosztów surowców zależy od rynku, na którym działasz; w związku z tym podczas formułowania budżetu produkcji należy uważnie obserwować wahania cen. Płacisz pensje, podatki dla bezrobotnych i inne świadczenia dla pracowników, którzy wytwarzają twoje towary i usługi; te składają się na koszty pracy.

Dzienne wydatki

Budżety ogólne i administracyjne śledzą koszty nieprodukcyjne związane z codziennymi operacjami firmy. Koszty te obejmują czynsz, ubezpieczenie i amortyzację majątku. Koszty związane z członkami personelu, takimi jak personel sprzedaży, urzędnicy i inni pracownicy pomocniczy, które nie mają bezpośredniego wpływu na produkcję towarów i usług, są objęte pozycją kosztów ogólnych i administracyjnych. Musisz obliczyć koszty amortyzacji, aby nie przecenić swoich aktywów.

Inwestowanie za Twoje środki

Budżety wydatków inwestycyjnych obliczają koszty związane z inwestycjami, które planujesz przeprowadzić w ciągu roku. Inwestycje kapitałowe obejmują budynki, maszyny i inny sprzęt, których używasz do zwiększania lub rozwijania swojej działalności. Dokonujesz zakupów kapitałowych, aby wymienić starszy sprzęt lub dodać nowy sprzęt, aby sprostać wymaganiom Twojej firmy. Po określeniu sprzętu, który musisz kupić w bieżącym roku, możesz obliczyć koszty związane ze sprzętem.

Budżet a wydajność

Po pomyślnym skonstruowaniu budżetu przychodów możesz porównać go z rzeczywistą wydajnością. Ta analiza może pomóc w określeniu, czy należy kontynuować obecne praktyki, czy też podjąć działania naprawcze. Jeśli Twoja firma działała zgodnie z oczekiwaniami lub lepiej, możesz stwierdzić, że obecne praktyki są odpowiednie - ale jeśli Twoja firma nie osiąga oczekiwanych celów, może być konieczne dostosowanie praktyk. Możesz uwzględnić swój ostateczny budżet przychodów z analizami wyników finansowych i analizować rozwój swojej firmy.