Jak zmienić czcionkę na wielkie litery w programie Excel

Microsoft Excel jest częścią pakietu oprogramowania Microsoft Office. Jest to arkusz kalkulacyjny, który umożliwia użytkownikowi wprowadzanie zarówno danych liczbowych, jak i słów oraz stosowanie formuł w celu szybkiego wykonywania prostych zadań, takich jak dodawanie liczb lub obliczanie sumy kolumn. Formułę można również zastosować do komórek zawierających słowa, aby automatycznie zamienić je na wielkie litery. Dzięki temu możesz zaoszczędzić dużo czasu, który w innym przypadku musiałbyś spędzić na przepisywaniu wszystkich słów wielkimi literami.

1

Otwórz dokument programu Excel zawierający wyrazy, które chcesz zamienić na wielkie litery.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny po prawej stronie kolumny tekstu, którą chcesz przekonwertować na wielkie litery. Wybierz opcję „Wstaw” z menu rozwijanego, aby wstawić nową kolumnę.

3

Kliknij komórkę w nowej kolumnie, która znajduje się bezpośrednio po prawej stronie górnej komórki kolumny pełnej tekstu, który chcesz przekonwertować na wielkie litery. Wpisz wzór:

= GÓRNE (A1)

Zastąp (A1) numerem górnej komórki kolumny, którą chcesz przekonwertować na wielkie litery. Naciśnij klawisze „Ctrl” i „Enter” na klawiaturze, aby wprowadzić formułę, zachowując zaznaczoną komórkę. Kliknij dwukrotnie mały czarny kwadrat, który pojawia się w prawym dolnym rogu tej komórki, aby wypełnić tę kolumnę tekstem z kolumny po lewej, przekonwertowanym na wielkie litery.

4

Naciśnij klawisze „Ctrl”, „Shift” i strzałki w dół na klawiaturze, aby zaznaczyć nowo utworzony tekst pisany wielkimi literami. Kliknij opcję „Wklej” w menu programu Excel. Wybierz opcję „Wklej wartości” w sekcji „Wklej specjalnie”. Naciśnij klawisze „Ctrl” i „X” na klawiaturze, aby wyciąć tekst wielkimi literami. Kliknij pierwszą komórkę w kolumnie tekstu, którą chcesz wpisać wielką literą, aby ją zaznaczyć. Naciśnij klawisze „Ctrl” i „V” na klawiaturze, aby wkleić przekonwertowany tekst wielkimi literami do kolumny.

5

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek pustej prawej kolumny i wybierz „Usuń” z menu rozwijanego, aby zakończyć zmianę czcionki kolumny tekstu na wielkie litery.