Jak aktywować lub włączyć raport dostarczenia wiadomości SMS na telefonie iPhone

Wiedza o tym, czy kolega lub klient otrzymał i przeczytał Twoją wiadomość, może pomóc Ci w szybszym podejmowaniu decyzji biznesowych, które mają znaczenie czasowe. Możesz wysyłać wiadomości tekstowe do innych użytkowników iOS za pośrednictwem iMessage, który obejmuje stan dostarczenia i funkcję potwierdzenia przeczytania. Włączenie tych funkcji na iPhonie oznacza, że ​​inni użytkownicy iMessage zobaczą, czy ich wiadomości zostały dostarczone i przeczytane. Inni użytkownicy muszą włączyć te ustawienia na swoim końcu, abyś mógł zobaczyć stan wysyłanych do nich wiadomości tekstowych.

1

Wybierz „Ustawienia” na ekranie głównym i wybierz „Wiadomości”.

2

Stuknij przycisk „Wył.” W sekcji iMessage ekranu Wiadomości, aby na przycisku było napisane „Włączone”.

3

Kliknij przycisk „Wył.” W sekcji Wyślij potwierdzenia przeczytania, tak aby brzmiał „Włączony”.

4

Wskaż „Ustawienia”, aby zapisać swoje preferencje i powrócić do ekranu Ustawienia.