Przepisy dotyczące czeków u źródła dla pracowników

Jednym z pierwszych pytań, jakie możesz mieć, odchodząc z pracy, jest to, kiedy Twój pracodawca wyśle ​​Twój ostatni czek. Zatrzymywanie czeków u źródła przez pracodawców jest powszechną praktyką w wielu stanach, w których pracodawca uważa, że ​​może odliczyć twoje wynagrodzenie. Prawa dotyczące tej praktyki różnią się w zależności od stanu, w którym mieszkasz.

Niektóre stany nie regulują ostatnich wypłat, podczas gdy inne wymagają od pracodawcy zapłaty zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi. W każdej sytuacji masz prawne możliwości uzyskania należnego wynagrodzenia.

Wstrzymywanie czeków od pracowników

Jeśli pracodawca odmawia wypłacenia Ci należnego wynagrodzenia, nazywa się to wstrzymaniem czeku. Istnieje kilka powodów, dla których pracodawca może wstrzymać czek, zwłaszcza ostatnia wypłata. Jeśli zostałeś zwolniony za kradzież lub zniszczenie, może poczekać, aż będzie mógł oszacować koszt straty, zanim wypłaci twoją wypłatę. Jeśli masz własność, która do niego należy, na przykład karta parkingowa lub komplet kluczy, może on również zatrzymać Twój czek. W ten sposób może odliczyć koszt od Twojej ostatniej wypłaty.

Federalne prawo pracy

Federalne prawo pracy jest bardzo ogólne, jeśli chodzi o to, czy pracodawca może zatrzymać ostatnią wypłatę pracownika i jakie są tego przyczyny. W rzeczywistości Departament Pracy (DOL) przyznaje, że prawo federalne nie wymaga od pracodawcy natychmiastowej wypłaty ostatniego czeku. Zamiast tego zaleca, aby w przypadku upływu obowiązującego dnia wypłaty i nieotrzymania ostatniej wypłaty skontaktować się z państwowym urzędem pracy w celu uzyskania szczegółowych przepisów stanowych.

Państwowe prawo pracy

Przepisy stanowe są bardziej szczegółowe niż przepisy federalne w tej dziedzinie. Niektóre stany wymagają natychmiastowej wypłaty wszystkich zarobionych pieniędzy i skierowania pracodawcy do sądu cywilnego w celu odzyskania wszelkich istniejących szkód. Inne pozwalają pracodawcy zatrzymać ostatnią wypłatę przez ograniczony czas, na przykład przez dwa okresy rozliczeniowe.

Jednak przepisy różnią się w poszczególnych stanach i aby poznać konkretne przepisy, które Cię dotyczą, musisz skontaktować się ze swoim stanowym urzędem pracy. Może oferować sposoby zgłaszania pracodawcy do wstrzymania płatności.

Pomoc prawna w przypadku wstrzymania czeków przez pracodawcę

Niezależnie od tego, czy w Twoim stanie obowiązują przepisy, które zabraniają pracodawcom wstrzymywania czeków, masz prawne możliwości, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji. Pierwszą z nich jest zgłoszenie pracodawcy do państwowego urzędu pracy, który następnie ostrzeże Cię o naruszeniu prawa. Jeśli nie ma przepisów prawa pracy, które temu zapobiegają, możesz dochodzić tego w sprawach cywilnych.

Sprawdź w stanowej izbie adwokackiej listę prawników zajmujących się sprawami pracy. Jeśli problemem są pieniądze, skontaktuj się z organizacją pomocy prawnej w swoim stanie, aby uzyskać porady i pomoc pro bono.