Jaka jest główna różnica w LLC i LP?

Wybór odpowiedniej struktury biznesowej pomaga zaoszczędzić pieniądze na opłatach za zgłoszenie, podatkach i ogólnych kosztach ogólnych. Dwie typowe struktury biznesowe dla właścicieli małych firm obejmują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i spółki komandytowe (LP). Chociaż istnieją podobieństwa między LLC i LP, te dwie struktury biznesowe mają zasadnicze różnice. Znajomość cech, zalet i wad obu struktur biznesowych może pomóc w wyborze odpowiedniej dla Twojej firmy.

Zarządzanie

Struktura zarządzania jest jedną z głównych różnic między LLC a LP. Członkowie LLC mogą obejmować osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które różnią się od LP. LLC określa prawa zarządcze swoich członków. LP musi składać się z co najmniej dwóch osób, z których jedna jest komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Obowiązki partnerów są różne. Komplementariusze posiadają zdolność podejmowania decyzji zarządczych. Partnerzy komandytowi nie biorą udziału w decyzjach zarządczych i odpowiadają tylko za początkową inwestycję.

Odpowiedzialność

Struktura biznesowa LLC zapewnia ochronę aktywów osobistych wszystkim swoim członkom. Poszczególni członkowie nie ponoszą ciężaru długów biznesowych. W przeciwieństwie do LLC, LP oferuje ochronę osobistą tylko niektórym partnerom. Pełna odpowiedzialność osobista spoczywa na komplementariuszach. Spółka może pozywać komplementariuszy za długi zaciągnięte przez spółkę. Sąd może przyznać wierzycielom majątek osobisty komplementariuszy jako zapłatę za długi. Komandytariusze w LP otrzymują taką samą ochronę przed odpowiedzialnością jak członkowie LLC, ale bez obowiązków zarządczych.

Podatki

LLC jest podobna do spółki osobowej, ponieważ zyski lub straty są przekazywane członkom, którzy muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, co oznacza, że ​​podmiot gospodarczy unika podatków od osób prawnych. Członkowie LLC decydują o sposobie podziału zysków. Dystrybucja zysków nie zależy od tego, ile wnoszą członkowie kapitału. LP oferują korzyści podatkowe pracownikom spółki. Partnerzy muszą płacić federalne podatki dochodowe od osób fizycznych od dystrybucji zysków od partnera wiodącego. Jeśli dotyczy, członkowie LLC i partnerzy LP muszą płacić stanowe podatki dochodowe.

Plusy i minusy LLC

Zaletą LLC jest to, że członkowie mogą otrzymać ochronę przed odpowiedzialnością, ale mogą uniknąć ciężaru obszernej dokumentacji i wysokich opłat za zgłoszenie wymaganych przez korporacje. Wadą działania jako LLC jest to, że podmiot gospodarczy nie posiada scentralizowanego zarządzania, co może utrudniać proces decyzyjny niektórym firmom. Inną wadą LLC jest to, że o ile nie zostaną dokonane inne ustalenia, LLC przestaje istnieć, jeśli właściciel umrze.

Plusy i minusy LP

Zaletą tworzenia LP jest to, że właściciele firm mogą łatwo szukać inwestorów bez rezygnacji z praw do zarządzania. Komplementariusze zachowują kontrolę nad spółką, a komandytariusze zapewniają kapitał. Kolejną zaletą jest to, że PW nie ulega rozwiązaniu, jeśli komandytariusz umrze, odejdzie lub zostanie zastąpiony. Główną wadą LP jest to, że komplementariusze ponoszą duże ryzyko. Komplementariusze ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania biznesowe.