Jak w pełni uzasadnić marginesy w programie Microsoft Word dla IMac

Microsoft oferuje Word for Mac 2011 dla użytkownika iMac. Oprogramowanie zapewnia podobne funkcje, jak te, które są dostępne w wersji dla systemu Windows. Formatowanie akapitu, takie jak pełne wyrównanie, jest automatycznie stosowane do bieżącego akapitu bez konieczności ręcznego zaznaczania całego tekstu. Aby jednak w pełni uzasadnić wiele akapitów, musisz ręcznie wybrać zakres. Po zastosowaniu tego formatowania słowa początkowe i końcowe w każdym wierszu zostaną wyrównane z lewym i prawym marginesem, tworząc efekt blokowy. Wyjątkiem jest ostatni wiersz każdego akapitu, w którym zastosowano standardowe wyrównanie do lewej.

1

Wybierz akapity, które chcesz w pełni wyjustować. W przypadku pojedynczego akapitu wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu akapitu. Aby zastosować efekt do wielu akapitów, kliknij i przeciągnij myszą, aby podświetlić wszystkie odpowiednie akapity. Ewentualnie rozpocznij nowy akapit, jeśli chcesz skonfigurować justowanie przed napisaniem tekstu.

2

Kliknij kartę „Strona główna” i wybierz ikonę „Wyjustuj tekst” w grupie Akapit. Tę ikonę można rozpoznać po wielu poziomych liniach, które są wyrównane po lewej i prawej stronie.

3

Utwórz nowy akapit i wybierz inną metodę wyrównania, na przykład do lewej, do prawej lub do środka. Spowoduje to wyłączenie uzasadnienia w nowym, nadchodzącym akapicie. Ten krok jest niepotrzebny w przypadku prostego formatowania istniejącego tekstu.