Jak obliczyć „wynagrodzenie brutto” dla każdego pracownika za pomocą wzoru

Korzystanie z formuł w programie Microsoft Excel to niezawodna metoda obliczania listy płac dla Twojej firmy. Microsoft Excel zawiera ponad 300 wbudowanych formuł, które pomagają w tworzeniu funkcjonalnego arkusza roboczego. Funkcja „JEŻELI” to test logiczny, który ocenia, czy określony warunek jest spełniony i zwraca wartość zgodnie z warunkami. Korzystając z funkcji „JEŻELI” w swoim arkuszu roboczym, możesz oszacować godziny pracy pracownika, określić liczbę nadgodzin i obliczyć wynagrodzenie brutto pracownika.

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

 2. Otwórz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.

 3. Wprowadź nazwiska pracowników

 4. Kliknij komórkę „A1” i wpisz „Pracownik”. Naciśnij klawisz „Enter”. Kliknij komórkę „A2” i wpisz imię i nazwisko pierwszego pracownika. Kontynuuj wpisywanie nazwiska każdego pracownika w kolumnie A.

 5. Wprowadź numery identyfikacyjne pracownika

 6. Kliknij komórkę „B1” i wpisz „Identyfikator pracownika”. Naciśnij enter." Kliknij komórkę „B2” i wpisz identyfikator pierwszego pracownika. Kontynuuj wprowadzanie identyfikatora każdego pracownika w kolumnie B.

 7. Wprowadź stawki godzinowe dla pracowników

 8. Kliknij komórkę „C1” i wpisz „Stawka godzinowa”. Naciśnij klawisz „Enter”. Kliknij komórkę „C2” i wpisz stawkę godzinową pierwszego pracownika. Kontynuuj wprowadzanie stawki godzinowej każdego pracownika w kolumnie B.

 9. Wprowadź łączną liczbę godzin pracownika

 10. Kliknij komórkę „D1” i wpisz „Całkowita liczba godzin”. Naciśnij klawisz „Enter”. Kliknij komórkę „D2” i wpisz całkowitą liczbę godzin pierwszego pracownika. Kontynuuj wprowadzanie całkowitej liczby godzin każdego pracownika w kolumnie C.

 11. Wyświetlaj regularne godziny pracy pracownika

 12. Kliknij komórkę „E1” i wpisz „Zwykłe godziny”. Naciśnij klawisz „Enter”. Kliknij komórkę „E2” i wpisz „= IF (D2> 40,40, D2)”. Naciśnij klawisz „Enter”. Ta formuła instruuje program Excel, aby wyświetlał tylko zwykłe godziny pracy pracownika.

 13. Skopiuj wzór dla każdego pracownika

 14. Kliknij komórkę „E2” i umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki. Wskaźnik myszy zmieni się w znak „+”. Kliknij róg komórki „E2” i przeciągnij myszą, aby skopiować wzór dla każdego pracownika.

 15. Pomnóż regularne godziny przez stawkę godzinową

 16. Kliknij komórkę „F1” i wpisz „Regularne wynagrodzenie”. Naciśnij enter." Kliknij komórkę „F2” i wpisz w niej „= E2 * C2”. Naciśnij klawisz „Enter”. Ta formuła mnoży zwykłe godziny pracy pracownika przez jego stawkę godzinową.

 17. Skopiuj wzór dla każdego pracownika

 18. Kliknij komórkę „F2” i umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki. Wskaźnik myszy zmieni się w znak „+”. Kliknij róg komórki „F2” i przeciągnij myszą, aby skopiować wzór dla każdego pracownika.

 19. Wyświetl godziny powyżej 40

 20. Kliknij komórkę „G1” i wpisz „Godziny nadliczbowe”. Naciśnij enter." Kliknij komórkę „G2” i wpisz w niej „= JEŻELI (D2> 40, D2-40,„ 0 ”)”. Naciśnij klawisz „Enter”. Ta formuła ocenia łączną liczbę godzin pracownika i wyświetla tylko godziny powyżej 40. Jeśli pracownik ma mniej niż 40 godzin, komórka wyświetla „0”.

 21. Skopiuj wzór dla każdego pracownika

 22. Kliknij komórkę „G2” i umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki. Wskaźnik myszy zmieni się w znak „+”. Kliknij róg komórki „G2” i przeciągnij myszą, aby skopiować wzór dla każdego pracownika.

 23. Pomnóż godziny nadliczbowe przez stawkę za nadgodziny

 24. Kliknij komórkę „H1” i wpisz „Wynagrodzenie za nadgodziny”. Naciśnij klawisz „Enter”. Kliknij komórkę „H2” i wpisz „= (C2_1.5) _G2” w komórce. Naciśnij enter." Ten wzór mnoży liczbę godzin nadliczbowych pracownika przez ogólną półtorej stawki godzin nadliczbowych.

 25. Skopiuj wzór dla każdego pracownika

 26. Kliknij komórkę „H2” i umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki. Wskaźnik myszy zmieni się w znak „+”. Kliknij róg komórki „H2” i przeciągnij myszą, aby skopiować wzór dla każdego pracownika.

 27. Dodaj regularne wynagrodzenie i nadgodziny

 28. Kliknij komórkę „I1” i wpisz „Wynagrodzenie brutto”. Naciśnij enter." Kliknij komórkę „I1” i wpisz w niej „= H2 + F2”. Naciśnij klawisz „Enter”. Ta formuła dodaje regularne wynagrodzenie pracownika oraz nadgodziny.

 29. Skopiuj wzór dla każdego pracownika

 30. Kliknij komórkę „I2” i umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu komórki. Wskaźnik myszy zmieni się w znak „+”. Kliknij róg komórki „I2” i przeciągnij myszą, aby skopiować wzór dla każdego pracownika.

 31. Sformatuj komórki na dolary

 32. Kliknij komórkę „C2” i przeciągnij myszą, aby zaznaczyć stawkę godzinową każdego pracownika. Kliknij kartę „Strona główna” i kliknij znak „$” w grupie „Liczba”, aby sformatować komórki, tak aby zawierały znak dolara, i zwiększ liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Zastosuj ten format do kwot w dolarach w kolumnach „F”, „H” i „I”.

 33. Zastosuj formatowanie do komórek

 34. Kliknij komórkę „A1” i przeciągnij myszą do komórki „I1”. Kliknij kartę „Strona główna” i kliknij znak „B” w grupie „Czcionka”, aby zastosować pogrubienie do komórek.

 35. Wskazówka

  Jeśli pracownik jest pracownikiem najemnym i nie ma stawki godzinowej ani nie otrzymuje nadgodzin za godziny przepracowane powyżej 40 lat, wpisz kwotę wynagrodzenia pracownika w kolumnie „F.”.