Jak stworzyć tło GIF dla strony internetowej

Animowane tła stron internetowych mogą przyciągać wzrok i można je tworzyć za pomocą plików GIF. Gdy dodajesz tekst i inną zawartość do firmowych stron internetowych, nie musisz się martwić dodawaniem tła: przeglądarki po prostu nadają stronom białe tło, jeśli nie zastąpisz tego ustawienia domyślnego. Dodaj krótką klasę CSS do strony internetowej HTML, aby użyć animowanych i stacjonarnych obrazów GIF jako tła strony.

1

Otwórz dokument HTML i znajdź sekcję nagłówkową dokumentu.

2

Wklej następujący kod do tej sekcji:

body {background-image: url ('myImage.gif'); background-repeat: powtórzyć; }

Ten kod definiuje selektor CSS, który stylizuje znacznik body twojego dokumentu. Atrybut background-image ma właściwość adresu URL o wartości „myImage.gif”. Zmień tę wartość na nazwę jednego ze swoich GIF-ów. Drugi wiersz definiuje atrybut powtarzania tła, którego wartość w tym przykładzie to „powtórzenie”. Ta wartość mówi przeglądarkom, aby powtarzały obraz na całej stronie iw dół strony, aby uzyskać efekt siatki. Usuń to oświadczenie, jeśli nie chcesz, aby Twój GIF tworzył kafelki w tle.

3

Zapisz dokument i wyświetl go w przeglądarce, aby zobaczyć nowe tło.