Jak trzymać wiadomości e-mail z dala od wiadomości-śmieci w Yahoo

Poczta Yahoo korzysta ze złożonych filtrów, aby określić, czy określone wiadomości e-mail są wiarygodne, czy też powinny traktować je jako wiadomości-śmieci i wysyłać je do folderu spamu. Każda wiadomość e-mail jest skanowana, a decyzję podejmuje SpamGuard, automatyczny system filtrujący. W niektórych przypadkach ta decyzja jest błędna, a ważne e-maile od klientów i pracowników mogą trafiać do folderu Spam. Aby w przyszłości e-maile od tego samego nadawcy nie trafiały automatycznie do folderu Spam, musisz oznaczyć tę wiadomość jako „Nie spam”.

1

Przejdź do poczty Yahoo, zaloguj się na swoje konto Yahoo i kliknij folder „Spam”. Wiadomości-śmieci są przechowywane w tym folderze.

2

Kliknij e-mail, który został błędnie potraktowany jako niechciana poczta, aby go otworzyć.

3

Kliknij przycisk „To nie spam” w przyborniku, aby natychmiast wysłać wiadomość e-mail do folderu Skrzynka odbiorcza. Wiadomości e-mail od tego samego nadawcy nie będą już traktowane jako wiadomości-śmieci i będą wysyłane do folderu Skrzynka odbiorcza.