Jak uzyskać nieograniczone Wi-Fi na iPodzie Touch

IPod touch umożliwia surfowanie po Internecie za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. Aby skorzystać z połączenia Wi-Fi, musisz znajdować się w zasięgu punktu dostępu Wi-Fi. Aby uzyskać nieograniczony dostęp do Wi-Fi, możesz pobrać i zainstalować aplikację do wyszukiwania Wi-Fi. Ta aplikacja automatycznie wykryje dostępne sieci Wi-Fi w Twojej bieżącej lokalizacji, z którymi zawsze możesz połączyć się z Internetem.

1

Naciśnij przycisk „Home” znajdujący się w dolnej przedniej części iPoda touch.

2

Kliknij ikonę „App Store” na ekranie głównym.

3

Wpisz „Wi-Fi Finder” w polu wyszukiwania u góry ekranu App Store.

4

Kliknij „Szukaj”.

5

Stuknij wybraną aplikację Wi-Fi Finder.

6

Stuknij przycisk ceny aplikacji. Przycisk ceny zmienia się w przycisk instalacji.

7

Kliknij przycisk „Zainstaluj”. Aplikacja Wi-Fi zostanie zainstalowana na ekranie głównym.

8

Kliknij ikonę aplikacji „Wi-Fi” na ekranie głównym. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi.

9

Stuknij wybrane połączenie Wi-Fi. Jeśli połączenie wymaga opłaty, przed dołączeniem do sieci zostaniesz poproszony o podanie opłaty. Jeśli sieć jest chroniona hasłem, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.